Verkeersveiligheid in de wijkMijn naam is Gerard Siebelink.

Binnen de Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek houd ik mij voornamelijk bezig met het onderwerp ‘Verkeer’. Ik woon sinds 2004 in Broek en in de achttien jaar sindsdien heb ik de verkeersbelasting in het buitengebied extreem zien toenemen. Qua hoeveelheid verkeer, de snelheid waarmee wordt gereden, en het type voertuigen dat in het buitengebied rondrijdt. Het is mijn ambitie om de leefbaarheid in ons prachtige buitengebied te blijven waarborgen. Daarom zet ik mij in om in een vroeg stadium in de besluitvorming van de Gemeente Brummen betrokken te zijn en hier ons belang naar voren te brengen.

Ik wil hierbij zoveel mogelijk de samenwerking zoeken met de bewoners van onze wijk. Samen staan we sterk voor onze buurt!