HartslagNu zoekt burgerhulpverleners

In onze wijk zijn drie AED’s aanwezig ter ondersteuning bij een hartstilstand van iemand in de buurt. De aanwezigheid van deze AED’s is een geruststellend idee om snel eerste hulp te kunnen verstrekken wanneer iemand in de buurt een hartstilstand krijgt en de ambulance nog onderweg is. HartslagNu heeft een lijst met geregistreerde burgerhulpverleners die opgeroepen kunnen worden in geval van een hartstilstand. Omdat iedere seconde telt worden zij door HartslagNu direct opgeroepen bij een 112 melding. Het staat u vrij om in een dergelijke situatie al dan niet te reageren op een oproep. Dit systeem werkt natuurlijk alleen als er voldoende burgerhulpverleners in de buurt zijn die, ingeval van een levensbedreigende situatie, opgeroepen kunnen worden.

Burgerhulpverleners hebben een reanimatie-AED-training gedaan en zijn, als zij zich registreren, bekend bij HartslagNu. Dit kunnen ook BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) zijn die via hun bedrijf c.q. werk hiertoe opgeleid zijn. Omdat bij een oproep niet iedereen constant beschikbaar is, is het van groot belang zoveel mogelijk geregistreerde burgerhulpverleners te hebben. HartslagNu liet weten dat er in Voorstonden één burgerhulpverlener geregistreerd is en in Broek zijn dat er vijf. Dit aantal willen ze graag uitbreiden, omdat er nu in een noodsituatie geen eerste hulp verleend kan worden als deze op dat moment niet beschikbaar is.

Dus:

·        Bent u BHV-er, maar niet als burgerhulpverlener geregistreerd bij HartslagNu?

·        Wilt u een reanimatiecursus volgen om vervolgens als burgerhulpverlener geregistreerd te worden?

·        Hebt u een reanimatiecursus-AED-training gevolgd, maar niet als burgerhulpverlener geregistreerd bij HartslagNu?

Dan bent u van harte uitgenodigd u aan te melden via www.reanimatiebrummen.nl of via info@reanimatiebrummen.nl !

Hier vindt u ook meer informatie over de werkwijze van het geregistreerd burgerhulpverlener zijn. (Herhalings)trainingen worden veelal vergoed via uw eigen ziektekostenverzekering. Zo niet, dan is hier geld voor beschikbaar via STAG Brummen of de Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek.

Het zal heel fijn zijn om het aantal beschikbare burgerhulpverleners in onze wijk uit te kunnen breiden, zodat er in geval van nood altijd iemand in de buurt is die snel ter plaatse aanwezig kan zijn en hulp kan bieden tot de ambulance aanwezig is. Want iedere seconde telt!