Aanleg bijenlint

Een bijenlint in Oeken-Voorstonden-Broek.

Er hebben zich 5 personen aangemeld die aan de slag gaan met het vormen van het Bijenlint. De eerste stap wordt van half oktober tot half november 2022 uitgevoerd. Er worden voor € 300,- bollen in de grond gepoot bij het speeltuitje in Oeken. De Wijkraad heeft deze gelden ter beschikking gesteld. Wij zijn benieuwd naar het vervolg, want het moet een lint worden, nietwaar?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan zaai- en plantacties en/of mee te denken over geschikte plekken, op openbare dan wel private grond, stuur dan een mail naar bijenlint.oeken@gmail.com.

Bermen vol bloeiende bloemen, bosjes en houtwallen, ze maken onze leefomgeving niet alleen mooier en fijner, als ze bestaan uit de juiste, inheemse planten, kunnen ze ook een enorme boost geven aan de biodiversiteit. Wilde bijen en andere (bestuivende) insecten zijn noodzakelijk voor een gezonde tuin en natuurlijke omgeving. Door hun werk hebben we bloemen, fruit aan de bomen en oogst uit de moestuin. Om te kunnen overleven hebben ze natuurlijk wel voedsel nodig en een geschikte plek om hun eitjes te leggen.

In navolging van andere bijenlinten in Nederland, waaronder één in Leuvenheim, willen we ook in Oeken, Voorstonden en Broek een zoveel mogelijk samenhangend netwerk van voedsel- en nestelplekken voor wilde bijen en andere insecten laten ontstaan. Dit door tuinen bij-vriendelijk in te richten, door het inzaaien van bermen en andere stukjes openbare grond, het planten van vermeerderingsbollen én een doordacht maaibeleid.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan zaai- en plantacties en/of mee te denken over geschikte plekken, op openbare dan wel private grond, stuur dan een mail naar bijenlint.oeken@gmail.com. Je kan dan ook toegevoegd worden aan de Bijenlint WhatsAppgroep, waarin tips worden gedeeld voor een bij-vriendelijke tuin en blijft op de hoogte van de activiteiten voor en door dorpsgenoten. Zo werken we samen aan een bloeiende én bij-vriendelijke leefomgeving.