Doel

De Wijkraad is de intermediair tussen gemeente en de bewoners. Als de gemeente iets over de Wijk aan de orde wil stellen, nieuwe plannen heeft aangaan de Wijk kunnen ze terecht bij de Wijkraad die vervolgens communiceert met de bewoners.

De Wijkraad is het adres voor de Wijk als bewoners kwesties, onderwerpen of ideeën hebben die van belang zijn voor de buurt. Vervolgens samen met de bewoners de gemeente beïnfvloeden om de wensen van de bewoners kracht bij te zetten, waardoor de gemeente deze overneemt.

De Wijkraad behandelt geen individuele kwesties die een bewoner met de gemeente zou kunnen hebben.

In de gemeente Brummen zijn 6 Wijkraden.

De dorps- en wijkraden zijn:

– Dorpsraad Eerbeek-Hall
– Wijkraad Eerbeek Zuid
– Dorpsraad Brummen
– Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek
– Kleine Kernen Empe-Tonden
– Leuvenheims Belang