Lid worden

Omdat de Wijkraad een vereniging is, heeft zij leden. Je bent lid van de Wijkraad als je woont in het gebied van de Wijkraad èn nadat je je hebt aangemeld als lid. Zo staat het in de statuten. We willen elke inwoner vragen of zij lid wil worden van de Wijkraad. Als je je e-mailadres aan het bestuur geeft ziet het bestuur deze daad als een aanvraag om lid te worden. Het bestuur zal dit dan bevestigen. Bewoners die geen e-mail hebben kunnen zich gewoon aanmelden als lid. Zij krijgen het informatiebulletin per post toegezonden, waardoor ze toch op de hoogte blijven.

Het bestuur brengt een aantal keren per jaar een informatiebulletin uit. Hierin wordt de voortgang van onderwerpen besproken en ook reacties van de bewoners gedeeld. Daarom is het belangrijk dat elke bewoner zijn/haar (e-mail)adres geeft waardoor we goed kunnen communiceren.

Verantwoording van de ledenvergadering is inhoudelijk en ook financieel.

De Wijkraad ontvangt per inwoner een bedrag van de gemeente. Hier kunnen initiatieven financieel ondersteund worden. Daarnaast worden de gelden gebruikt voor de organisatie van de Wijkraad, bijvoorbeeld de ledenvergadering.

Het kost niets en maakt ons samen sterk!

Mogelijkheid 1: geef je (e-mail)adres op aan het bestuursllid van de Wijkraad die jou persoonlijk bezoekt.

Mogelijkheid 2: je kunt een mail sturen naar de Wijkraad, dit is info@wijkraadoekenvoorstondenbroek.nl.

De Wijkraad komt in actie indien zich onderwerpen voordoen die de aandacht verdienen. Dit door bewoners te spreken en uit te nodigen voor een bewonersbijeenkomst.

Het bestuur communiceert met de bewoners via de mail door o.a. de informatiebulletins, via haar website, informatie op papier ‘huis aan huis’ en via Brummens Nieuws.

Elk jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Daar worden de onderwerpen inhoudelijk besproken en legt het bestuur verantwoording af.

De Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek gebruikt de e-mail adressen van haar leden alleen om informatie te delen door middel van de informatiebulletins en om iedereen te informeren indien nodig. De e-mailadressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Elk lid kan zich afmelden uit het bestand, indien daarvoor wordt gekozen. De Wijkraad hanteert de algemene privacyregels.