Regionale Energiestransitie

Verslag gesprek Wethouder naar aanleiding van de enquête Zonneparken
De volgende constateringen en afspraken werden gemaakt.

  • De gemeente Brummen wil in de komende jaren 100 ha zonneparken realiseren op hun grondgebied. De levensduur van de deze projecten zal ongeveer 30 jaar zijn.
  • Op dit moment loopt de tender die de gemeente heeft uitgeschreven voor het plaatsen van Zonneparken voor 35 ha. Inmiddels was al 27 ha uitgegeven en andere kleine parken. Dus een tweede tender zal tussen de 30 en 35 ha zijn.
  • Aangezien de initiatieven van commerciële partijen voor de eerste tender zich concentreren rond Eerbeek en Hall zal de tweede tender zich richten op de oosthelft van de gemeente Brummen. Hierdoor zal de Wijk Oeken-Voorstonden-Broek in aanmerking kunnen komen voor zonneparken.
  • Voor de eerste tender zijn er 9 initiatieven gemeld aan de gemeente. Deze worden door de gemeente op dit moment beoordeeld of zij aan de gewenste criteria voldoen. Een belangrijk punt is de participatie van de omwonenden van het terrein waar de zonneparken worden geplaatst.
  • Initiatieven voor de tweede tender die bij de gemeente worden ingediend worden direct door de gemeente gemeld aan de Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek.
  • De vraag is welke criteria de gemeente hanteert bij toewijzing.
  • De tenderprocedure, het proces van toewijzing van zonneparken, zoals deze door de gemeente wordt gehanteerd zal in het najaar worden geëvalueerd. De gemeente heeft met de Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek afgesproken dat zij ook met de Wijkraad deze tenderprocedure in het najaar van 2022 gaat evalueren.